Контакти

Контакти за връзка

Витаслим ООД
гр. София 1113
бул. „Шипченски проход“ №18
Галакси Трейд Център, ет. 8, офис 802
Регистрирано в ТР на АВп при МП с ЕИК 200125430

Търговски офис: 02/944 26 27

За консултации: 02/962 84 24

contact@bemore.shop

Форма за контакт