Общи условия за ползване и Бисквитки

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ   

На 25 май 2018 година в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Европейския съвет за защитата на физическите лица с акцент обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО.

В тази връзка искаме да Ви информираме, че Витаслим Инове ООД с ЕИК 200125430 и адрес

гр. София 1113, бул. “Шипченски проход” № 18, ет. 8, офис 802, е регистрирана като администратор на лични данни № 407564 и прилага всички възможни начини, за да защити личните данни на своите клиенти.

По-долу ще откриете информация за това как и защо използваме Вашите лични данни, какви лични данни използваме, както и какви са Вашите права, позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Лични данни са всички данни, чрез които клиентът може да бъде идентифициран пряко или непряко. Пример за лични данни са: три имена, ЕГН, телефонен номер, адрес на местожителство, имейл адрес и други.

Витаслим Инове ООД използва Вашите лични данни, за да обработи и изпълни постъпили поръчки и свързани с това дейности като издаване и обработка на фактури и управление на взаимоотношенията с клиенти.

Като предоставите личните си данни, ни давате възможността:

Да получим и обработим Вашата поръчка.

Да доставим желания от Вас продукт до желания от Вас адрес;

Да Ви информираме за статуса на поръчката;

Да Ви предоставяме подходящи маркетингови съобщения;

Да изпълним законноустановените счетоводни и данъчни изисквания.

Използваме следните типове данни, обединени в две групи:

Лични данни, предоставени от Вас при поръчка на продукт. Тези данни включват три имена, телефонен номер, адрес за доставка, имейл адрес, номер на банковата сметка в случай, че заплатите нашите продукти чрез банкова транзакция.

Лични данни, събрани посредством бисквитката (cookies) в нашия сайт. Тези данни включват държавата и града, в които се намирате, вашия пол, тип устройство, което използвате. Тези данни са обобщени заедно с данните на останалите посетители на сайта ни и чрез тях не можете да бъдете персонално идентифицирани.

Позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате правото да:

Поправяте и/или актуализирате Вашите лични данни;

Поискате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и съхраняваме;

Ограничите обработката на Вашите лични данни от трети страни.

Откажете получаването на маркетингови съобщения отВитаслим Инове ООД;

Поискате прекратяване на използването и заличаване на Ваши лични данни;

Витаслим Инове ООД съхранява личните Ви данни в допустимите от закона срокове. В случай, че смятате, че данните Ви са неправилно или нерегламентирано обработвани, молим да се свържете с нас на gdpr@vitaslim.bg . Ако смятате, че искането Ви не е изпълнено в разумен срок, можете да се обърнете към КЗЛД.

Витаслим Инове ООД не използва данни от трети страни.

Витаслим Инове ООД предоставя данни на трети страни само и единствено въз основа на договорни споразумения и ангажимент за поверителност от тяхна страна. Трети страни, с които Витаслим Инове ООД работи, са доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги, доставчици на маркетингови, банкови и хостинг услуги.

Можете да се свържете с нас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. по посочените начини:

E-mail: gdpr@vitaslim.bg

Телефонен номер: 02 944 26 27